ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ LUÔN LUÔN ĐƯỢC CHÚ TRỌNG
ISHISEI nhận thấy việc chú trọng bảo dưỡng, đầu tư trang thiết bị mới là vấn đề sống còn nên kể từ khi thành lập vào năm 2011 đến nay: ISHISEI liên tục mạnh dạn đầu tư theo ngân sách hàng năm
Tìm hiểu thêm
ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ LUÔN LUÔN ĐƯỢC CHÚ TRỌNG
ISHSEI nhận thấy việc chú trọng bảo dưỡng, đầu tư trang thiết bị mới là vấn đề sống còn nên kể từ khi thành lập vào năm 2011 đến nay: ISHISEI liên tục mạnh dạn đầu tư theo ngân sách hàng năm
Tìm hiểu thêm
ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ LUÔN LUÔN ĐƯỢC CHÚ TRỌNG
ISHISEI nhận thấy việc chú trọng bảo dưỡng, đầu tư trang thiết bị mới là vấn đề sống còn nên kể từ khi thành lập vào năm 2011 đến nay: ISHISEI liên tục mạnh dạn đầu tư theo ngân sách hàng năm
Tìm hiểu thêm
ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ LUÔN LUÔN ĐƯỢC CHÚ TRỌNG
ISHISEI nhận thấy việc chú trọng bảo dưỡng, đầu tư trang thiết bị mới là vấn đề sống còn nên kể từ khi thành lập vào năm 2011 đến nay: ISHISEI liên tục mạnh dạn đầu tư theo ngân sách hàng năm
Tìm hiểu thêm
Previous
Next

DANH SÁCH MÁY MÓC - THIẾT BỊ

Máy phay CNC
Máy tiện CNC
Máy phay NC
Máy cắt dây
Máy mài
Thiết bị đo
Các loại khác
Model: F – MACH 442

Maker: TOSHIBA
Spindle: 60,000
Table: 400x400x200

Model: GENOS M560V

Maker: OKUMA
Spindle: 15,000
Table: 1,000 x560x460

Model: GENOS M460VE

Maker: OKUMA
Spindle: 15,000
Table: 760 x 460 x460

Model: 5 – Axis Machining GV503/5AX

Maker: MORI SEIKI
Spindle: 20,000
Table: 500x500x460

Model: NV5000 α1

Center: MORI SEIKI
Spindle: 12,000
Table: 1,000x600x460

Model: MB-46VAE

Maker: OKUMA
Spindle: 12,000
Table: 760x460x460

Model: VM-4II

Maker: OKK
Spindle: 6,000
Table: 600x460x400

Model: MILLAC 438V

Maker: OKUMA
Spindle: 8,000
Table: 760x460x460

Model: M-V4C

Maker: MITSUBISHI
Spindle: 10,000
Table: 600x460x400

Model: RA-3F

Maker: MATSURA
Spindle: 12,000
Table: 800x460x400

Model: MV-50C

Maker: MITSUBISHI
Spindle: 6,000
Table: 1,000x600x460

Model: MV-60B

Maker: MITSUBISHI
Spindle: 6,000
Table: 800x500x500

Model: MX - 55VA

Maker: OKUMA
Spindle: 10,000
Table: 1,000x560x460


Model: RNC-80
Maker: NC Milling Machine Kasuga
Table : 800x490x460
Model: RNC-80
Maker: NC Milling Machine Kasuga
Table : 800x490x460
Model: BN2-B5A6

Maker: NC Milling Machine Makino
Table: 850x500x400

Model: GENOS L3000

Maker: OKUMA
Spindle: 3,800
Table: Φ270×400

Model: GENOS L2000-e(Lx500)

Maker: OKUMA
Spindle: 5,000
Table: Φ200×300

Model: LCS250

Maker: OKUMA
Spindle: 4,200
Table: Φ220×200

Model: QUICK TURN 12C

Maker: Mazak
Spindle: 4,000
Table: Φ230×250

Model: GA-25-50L

Round Grinding Machine Miyamoto
Table: Φ250×550

Model: SG-105

Surface Grinding Machine Amada
Table: 500×100

Model: 450 DX

Surface Grinding Machine Okamoto
Table: 100×250

Model: GS-DHF

Round Grinding Machine Kuroda
Table: 200×500

Model: U6 HEAT

MAKINO CNC Wire Electrical Discharge Machine

Table: 1000 × 800 × 400

Model: DIAX FA30
Wire Cut Machine Mitsubishi

Table : 750x500x300

Model: DIAX FA10

Wire Cut Machine Mitsubishi
Table: 350x250x200

Model: PP4050TZ

CNC Wire Cut Machine Middle Speed
Table: 400x500x400

Model: XYZAX RVF800A
Machine CMM ACCRETECH X800 , Y100 , Z600
Model: PJ-A3010F-100
Profile Projector
Screen diameterφ315, mounting Table: 250 x 250 mm
Model: FAB-MOD.NO20
Height gauge Machine Tesa -QC Z600
Model: VHX-500F
Maker: Amplifier Machine Keyence
Exaggerated 20 – 200 times
Model: DPX-M30
Laser Marking Machine
Table: 100x100x500
Model:QME-20M

エアー消費量(l/min): 46
吸入流量(l/min): 24

Model:QME-20M

エアー消費量(l/min): 46
吸入流量(l/min): 24

Máy ABC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nhà thiết kế web 75%
Nhà thiết kế web 75%
Nhà thiết kế web 75%
Nhà thiết kế web 75%